O MENI

 • Rođen sam u Podgorici 29.07.1989. godine.
 • Osnovnu školu "Risto Ratković" pohađao sam u Bijelom Polju.
 • Srednju elektro-ekonomsku školu završio sam u Bijelom Polju, smjer: Računari.
 • Studirao sam u periodu od 2008. do 2013. na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i stekao sledeće diplome:

- Stepen Bachelor (B.Sc.), smjer: Elektronika, Telekominikacije i Računari;

- Stepen Specijaliste (Spec.Sci), smjer: Računari.

 • Nakon završenih studija, zaposlio sam se u Agenciji za elektronske medije Crne Gore.

U Agenciji radim već 4 godine u IT sektoru.

SPOSOBNOSTI

KOMPJUTERI

 • Servis i sklapanje konfiguracije računara
 • Instalacija Windows operativnih sistema
 • Instalacija i podešavanje programa
 • Backup podataka
 • Obuka rada na računaru

PROGRAMIRANJE

 • Izrada Web sajtova
 • HTML, CSS, PHP, MySQL
 • WordPress

RAČUNARSKE MREŽE

 • Izrada računarske mreže (strukturno kabliranje)
 • Internet, WiFi
 • Router, Switch, NAS
 • Umrežavanje kompjutera (peer to peer)

DRUŠTVENE MREŽE

 • Izrada i vođenje Facebook stranice
 • Upravljanje Instagram profilom
 • Kreiranje YouTube kanala

REFERENCE

KONTAKT

Telefon: 067 468 489

Email: dulenenad@gmail.com